border
مهدی هادیان پور

مهدی هادیان پور

مربی
border
آیسان طب

آیسان طب

   فوق لیسانس
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

مسلط به :
تدوین استراتژی سازمان - مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع- برنامه ریزی تولید و جریان مواد - تولید ناب - پیاده سازی ایزو و تعالی سازمان - تولید کننده ی محصولات دانش بنیان چشم پزشکی و مغز و اعصاب - دارای ثبت اختراع و مقالات پژو هشی و تدوین کتاب چشم پزشکی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران