border
ادیب عسگرزاده

ادیب عسگرزاده

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

برگزار کننده رویدادهای علمی و کسب و کار هستم.
در پارک علم و فناوری استان قزوین به عنوان شرکت فناور، مستقر و مشغول فعالیت می باشم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران