fa-IR
border
امیرحسین کرمی

امیرحسین کرمی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران