fa-IR
border
حمیدرضا  جمشیدی

حمیدرضا جمشیدی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   قم
   قم
   آموزش و پرورش
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران