fa-IR
border
محمدمهدی اسماعیلی

محمدمهدی اسماعیلی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمان
   رفسنجان
   قم حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشی، طرح هجرت

روحانی هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران