fa-IR
border
جواد رجبی

جواد رجبی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج-شهرک اداری
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران