fa-IR
border
حمیدرضا دهقانی

حمیدرضا دهقانی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   یزد
   تفت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران