border
رضا  آقا سید جعفری مجرد

رضا آقا سید جعفری مجرد

مربی
border
آیسان

آیسان

   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز -تهران

مشاوره مدیریت و مربی هدفگذاری در حوزه دیجیتال مارکتینگ

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران