fa-IR
border
مسعود بنائی

مسعود بنائی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران-نارمک-میدان ۴-کوچه شریعتی -پلاک ۱۰-طبقه دوم

مشاور زیرساخت و کارشناس تحقیق و توسعه مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران