border
رضا قاسمی

رضا قاسمی

موسس
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   نواب جنوب به شمال خیابان اسکندری (راهپیما)روبروی اتش نشانی فروشگاه نوین پ 151
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران