fa-IR
border
مرضیه باقرزاده

مرضیه باقرزاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   -

من کوچ یا مربی هستم. تخصصم در زمینه رشد شخصیت و بهبود سبک زندگی همچنین رابطه شخص با خود و شریک عاطفی است. جلسات به صورت انلاین یا حضوری انجام میشود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران