fa-IR
border
سیاوش عزیزی

سیاوش عزیزی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   میرداماد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران