border
حامد ابراهیمی

حامد ابراهیمی

نماینده شرکت
border
مرکز رشد خواجه نصیر

مرکز رشد خواجه نصیر

  
   ایران
   تهران
   تهران

مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر علاوه بر حمایت از نوپا ها، به برگزاری رویدادهای توانمندساز و مهارت آفرین نیز مبادرت می ورزد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران