fa-IR
border
مهدی رزمی

مهدی رزمی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

دارای 7 سابقه در مدیریت و بازرگانی ICT، شناخت کافی از حوزه های مختلف صنعت ICT اعم از مخابرات، سخت افزار، نرم افزار،
پرادخت الکترونیک و ... . شناخت کامل از فرآیندهای قانونی و علمی راه اندازی کسب و کارهای جدید، آشنایی فراوان با حوزه استارت آپ.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران