fa-IR
border
نوشین فیروزفرد

نوشین فیروزفرد

نماینده شرکت
border
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران