border
علیرضا جعفری

علیرضا جعفری

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

حمایت از تیمهای نخبه برای به ثمر رساندن ایده های استارتاپی از راهبردهای شرکت ما محسوب میشود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران