fa-IR
border
تورج بابازاده

تورج بابازاده

متخصص
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   سعادت آباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران