fa-IR
border
علیرضا امین صبوری

علیرضا امین صبوری

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران