fa-IR
border
بهرام پوریوسفی

بهرام پوریوسفی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   لرستان
   بروجرد

برنامه نویس، خلاق، پر از ایده های جذاب

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران