border
رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک

فعال محیط زیست -مسئولیت پذیر-فعالیت در کار تیمی -روابط عمومی بالا ،مخصوصا در عرصه محیط زیست و مشکلات آن-ایده پرداز و خدمات جهت رفع آلودگی های زیستی -قابلیت آموزش و خدمات در راستای محیط زیست و اکوتوریسم و کارآفرینی سبز...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران