fa-IR
border
رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک

فعال محیط زیست -ایجاد شرکت دانش بنیان در زمینه محیط زیست -ایجاد موسسه حمایت از فارغ التحصیلان محیط زیست و کارآفرینی سبز-فعالیت در عرصه اسلوفود-فعالیت در کار تیمی -ایده پرداز و خدمات جهت رفع آلودگی های زیستی -قابلیت آموزش و خدمات در راستای محیط زیست و اکوتوریسم و کارآفرینی سبز...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران