border
محمد اسماعیل خانیان

محمد اسماعیل خانیان

نماینده شرکت
  
   ایران
   تهران
   تهران

سامانه نیک استارتر یک خیریه نمی باشد، بلکه با توجه به ماموریت نیک استارتر، وظیفه اصلی این سامانه تامین مالی طرحهای ارایه شده برای ورود به بازار یا توسعه بازار توسط پرداخت دسته جمعی حامیان این سامانه(کرادفاندینگ) به واسطه پیش خریدآن محصولات و هدایای جذاب می باشد.
ما در این سامانه از طرحهای کسب و کارهای خلاقانه، تکنولوژی محور،عامه پسند و ایرانی حمایت می کنیم.
تیم های متخصص و با تجربه نیک استارتر، طرحها و پروژه های ارایه شده را با دقت فراوان از لحاظ فنی بررسی و با مشاوران مارکتینگ عملیاتی بودن طرحها را سنجیده و پس از عقد قرارداد حقوقی با آن تیم در وب سایت قرار می دهند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران