border
حبیبی حبیبی

حبیبی حبیبی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   کارگر شمالی، خ گردافرید، پارک علم و فناوری مدرس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران