fa-IR
border
امید امیرغیاثوند

امید امیرغیاثوند

نماینده شرکت
border
شتابدهنده سورس

شتابدهنده سورس

   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین

سورس، شتاب‌دهنده ای است دانشگاهی در دل مرکز فناوری و نوآوری سینتک. مجموعه سینتک علاوه بر شتابدهنده دارای پنج مرکز تحقیقات از جمله مرکز تحقیقات مکاترونیک (MRL) وهمچنین مرکز رشد با ظرفیت استقرار بیش از 50 شرکت میباشد و در مجموع بیش از 700 محقق، مدرس و کارافرین در این مجموعه تحقیق، کار و زندگی می کنند.
سورس، پذیرای استارتاپ های فناوری محور، بلند ‌پرواز و سخت‌کوشی است که شجاعت دنبال‌کردن رویاهای خود را داشته باشند. وجود هم افزایی میان شتابدهنده وسایر مراکز زیرمجموعه سینتک پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک اکوسیستم پایدار کارآفرینی را فراهم نموده است. دسترسی به منابع انسانی، امکان ساخت شبکه‌های متنوع از متخصصان و محققان و امکان تبادل دانش از مهم‌ترین دلایل‌ما برای تحقق این باور هستند.
سورس، تاکنون از میان بیش از 700 ایده 27 استارتاپ را در سه نسل شتابدهی مورد پذیرش و حمایت قرار داده است. نسل اول و نسل دوم درحال حاضر در مرکز رشد مستقر می باشند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران