border
علی اصغر زندی

علی اصغر زندی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
   .

من میخوام بیاموزم فقط همین

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران