fa-IR
border
علیرضا شفایی

علیرضا شفایی

سرمایه گذار
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران