border
ایلیا امیری

ایلیا امیری

نماینده شرکت
border
حامیان ایمن پشتیبان فناوری (حامی سان)

حامیان ایمن پشتیبان فناوری (حامی سان)

  
   ایران
   تهران
   تهران

برون سپاری فرآیندهای کسب و کار (Business Process Outsourcing) یکی از راهبردهای اجرایی است که در آن کارفرما بخشی از فعالیت های خود را در قالب قراردادی به مجموعه ای دیگر واگذار می کند. تامین منابع انسانی (HR)، پشتیبانی مشتریان (مرکز تماس یا Call Center) یا تامین محتوا و به طور کلی بخش زیادی از کارهای تکرار پذیر قابل برون سپاری است. شرکت ها با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر، فرصت می یابند که بر روی فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کرده و اثربخشی خود را به حداکثر برسانند. علاوه بر کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت انجام کارها و در نتیجه بهره وری بیشتر فعالیت های اجرایی و عملیاتی، برخورداری از فناوری ها و امکانات روز جهانی و حضوری آسوده تر در بازارهای نوپا، مزایای اصلی برون سپاری بوده که در سپهر پرتلاطم اقتصاد امروز و رقابت تنگاتنگ شرکت ها بسیار ضروری است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران