fa-IR
border
صابر فاضل

صابر فاضل

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   نجف آباد شهرک صنعتی پلیس راه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران