fa-IR
border
وحید بدری مقدم

وحید بدری مقدم

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   اردبیل

مهندس کامپیوتر و طراح وب سایت

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران