border
یاسر طاهرخانی

یاسر طاهرخانی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   تاکستان

بنده در زمینه آموزش تخصصی اکسل فعالیت میکنم
مدرس جهاد دانشگاهی قزوین هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران