fa-IR
border
صابر احمدی

صابر احمدی

موسس
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان
   همدان.خیابان بوعلی.سیزده خانه بالاتر از بیمه تامین اجتماعی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران