fa-IR
border
جعفر قوام دوست

جعفر قوام دوست

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

معتقد به کارآفرینی در حوزه علوم اجتماعی هستم و برای آن ایده ها، اهداف و برنامه های مشخصی دارم. از این رو آماده مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی جهت پیشبرد استراتژی مدون می باشم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران