border
سید علیرضا رسولی

سید علیرضا رسولی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   رباط کریم

دانشجوی رشته مهندسی اپتیک و لیزر . دارنده چندین رتبه بر گزیده جشنواره های فیلم کوتاه . ساخت تیزر . کلیپ . طراحی . تدوین . مستند . عکاسب و...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران