fa-IR
border
فرزاد زراسوند

فرزاد زراسوند

متخصص
  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خیابان 22 بهمن - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان غدیر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران