border
مهرداد بهشتی روی

مهرداد بهشتی روی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کهگیلویه و بویراحمد
   بویر احمد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران