fa-IR
border
حسنعلی  فصیحی

حسنعلی فصیحی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران