fa-IR
border
فرزانه زینلی تیدری

فرزانه زینلی تیدری

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   کرمان
   کرمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران