border
مژگان رشوند

مژگان رشوند

نماینده شرکت
border
حساب رایان پارس

حساب رایان پارس

   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

مدير طرح و توسعه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران