fa-IR
border
عباس نجاتی

عباس نجاتی

موسس
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   بوشهر
   دشتستان
   بوشهر شهرستان دشتستان روستای زیارت

سلام من فردی هستم که دوست دارم فضای مجازی رو به جای بهتری تبدیل کنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران