border
علیرضا فرخ

علیرضا فرخ

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   گیلان
   رشت
   انزلی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران