border
علیرضا موچگانی

علیرضا موچگانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز
   اهواز نادری

هر کاری رو میدونم میشود با تلاش و فکر به نتبجه مطلوب رسوند

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران