border
مجید حاجی علیان

مجید حاجی علیان

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   سمنان
   سمنان
   سمنان

اشنا به ccna-ccnp

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران