fa-IR
border
علیرضا قدیمی

علیرضا قدیمی

متخصص
  
   ایران
   تهران
   شهریار
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران