fa-IR
border
جاوید گرشاسبی

جاوید گرشاسبی

مربی
border
همیار وب

همیار وب

   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج-رجایی شهر-خیابان ناصری پ66
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران