border
مینا ابوحمزه

مینا ابوحمزه

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- شهرک غرب- بلوار شهید دادمان- اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

در حال نوشتن رساله دکتری هستم که در صورت پیاده سازی می تواند برای سازمانها بسیار سودمند باشد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران