fa-IR
border
سید وهاب الدین مکی

سید وهاب الدین مکی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران