border
جمال بابایی

جمال بابایی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران