fa-IR
border
محمد احسان ملکی

محمد احسان ملکی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - دانشکده فنی دانشگاه تهران

عاشق چالش های بازار ایران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران