fa-IR
border
داود قلطه

داود قلطه

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران