fa-IR
border
بهزاد نجف زاده

بهزاد نجف زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   گتوند
   شهرستان گتوند
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران