fa-IR
border
حسین موسوی زاده

حسین موسوی زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران دانشگاه علم و صنعت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران